Construction site

Sweden is experiencing growing pains. In 2017 the population increased by more than 100,000 people, to reach10 million

Construction site

The demand for residential houses is high and the construction industry is booming.

In Kalmar, workers are laying the foundation for a new apartment building. The apartments will overlook the 6,072 metre long Öland Bridge, seen in the background.

Construction site

STORE

null

Hamngatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu